Emmaus Machelen digitaal

Emmaüs Machelen wil kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs aanbieden. Met het laptopproject kiezen we voor een interactieve didactiek met veel kansen voor actuele leerinhouden.

ICT beschouwen wij niet als doel op zich, maar als een hulpmiddel om kwaliteitsvol onderwijs te geven en de andere werkvormen en manieren van lesgeven te verrijken. De leerlingen zullen nog steeds over cursussen beschikken maar dit wordt aangevuld met een laptop.

Smartschool

Klik hier om u aan te melden op smartschoolpagina.

Gebruik je gebruiksnaam en wachtwoord die je gekregen hebt via de school.

¨Problemen? Neem gerust contact op met de school.