We zetten in op:

  • Duidelijkheid in de school- en lesstructuur: voorbeeld van de weekmenu, vaste plaatsen in de rij en in de klas,…
  • Verduidelijken van de tijd: in elke klas is er een digitale en een analoge klok aanwezig, gebruik van time-timers,…
  • Visualisaties door pictogrammen en stappenplannen: de vakken worden aan de hand van pictogrammen voorgesteld, gebruik van stappenplannen om op die manier zelfstandiger aan het werk te kunnen.
  • Voorspelbaarheid aan de hand van uitgewerkte uurroosters en dagschema’s: vast uurrooster, de leerlingen worden duidelijk geïnformeerd bij vervangingen of bij uitstappen.
  • Meer aandacht voor sociale vaardigheden in de klas. Wekelijks kringgesprek met de leerlingenbegeleidster om hun welzijn mee op te volgen.
  • Steeds vertrekkend vanuit talenten en sterke kanten.
  • We geven de kans aan onze leerlingen om tot rust te komen in onze  time-out ruimte.

Een warm hart voor autisme = onze aanpak!