Het schoolreglement is het overzicht van regels en afspraken, dat de basis vormt voor een goede gang van zaken op onze school. 

Hier kan u ons schoolreglement raadplegen.