Een goede attitude vormt de basis om tot leren te kunnen komen. Hiervoor schenkt onze school ruime aandacht aan leerlingenbegeleiding.

De leerkrachten: In onze school hebben de leerkrachten aandacht voor de mens achter de leerling. Naast de leerling staan is voor onze leerkrachten even belangrijk als erboven staan.

De vertrouwensleerkracht: Een leerling kan ook kiezen voor een vaste vertrouwensleerkracht die tijd vrij maakt voor een gesprek.

Het autiteam: Is een team die zich specialiseert in autismebegeleiding. Het biedt individuele ondersteuning aan leerlingen met autisme en autismekenmerken.

Het pedagogisch team: is een team dat zich specialiseert in de individuele begeleiding van de leerlingen, begeleiding van groepen en ondersteuning van leerkrachten.

Interne time-out: Onze leerlingen kunnen in de time-out ruimte tot rust komen door gesprek of rustgevende activiteiten. Sommige leerlingen hebben ook individuele time-out dozen.

Externe time-out: Indien leerlingen op school het moeilijk hebben, kunnen we een beroep doen op een externe time-out.

Volgkaart en beloningsactiviteiten: In onze school trekken we de nodige grenzen bij verkeerd gedrag door een individuele volgkaart. We belonen de leerlingen voor goed gedrag door maandelijks beloningsactiviteiten.

Samenwerking CLB: Wekelijkse samenwerking met CLB om leerlingen zo goed mogelijke te kunnen begeleiden.

Samenwerking gewoon onderwijs:  Intensieve samenwerking met gewoon onderwijs om de kansen op re-integratie te vergroten.

Individuele begeleiding op maat: Een individueel aangepast traject kan voor praktijk en theorie vakken, gestructureerde klassen met individuele werkhoeken ,vaste plaatsen en individuele stappenplannen.

Herstelgerichte werking: Leerkrachten nemen de tijd om te luisteren naar de de leerling. De leerling leert zelf oplossingen voor te stellen om foutief gedrag goed te maken en te voorkomen.

Het anti-pestplan: Dit is een actieplan (stappenplan) dat structuur biedt voor aanpak van pester, gepeste en ouders toe. We organiseren ook jaarlijks een anti-pestweek

Drugpreventie en actieplan: Geeft ondersteuning om de school drugvrij te houden en indien nodig de leerlingen te sensibiliseren en te begeleiden.

Team leerlingenbegeleiding