Duaal monteur sanitaire en verwarmingsinstallatie

Duaal leren voor volwassenen - CVO De Verdieping - Limburg
Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden.

De jongeren die voor duaal monteur sanitaire en verwarmingsinstallatie kiezen leren leidingen, kanalen, toestellen en toebehoren van sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties monteren en plaatsen in huizen en gebouwen.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de volgende deelkwalificatie(s) of beroepskwalificatie:

  • Deelkwalificatie monteur centrale verwarmingsinstallaties uit de beroepskwalificatie monteur installatietechnieken, niveau 3
  • Deelkwalificatie monteur sanitaire installaties uit de beroepskwalificatie monteur installatietechnieken, niveau 3

Op school krijg je enkele uren algemene sociale vorming , godsdienst en lichamelijke opvoeding. Je krijgt nog enkele uren praktijk die aansluiten bij uw stage

Per week kom je twee dagen naar school en ga je 24u werken in een bedrijf verspreid over 3 of 4 dagen.

Je krijgt je beroepsgerichte vorming vooral op je werkplek. Daar gebeurt een groot deel van je opleiding. Gemiddeld gaat het over 20 u (of meer) per week.