Om een jongere in onze school te kunnen inschrijven dient men zich aan te melden. Aanmelden kan telefonisch via het nummer van de school (09/3866008) of via mail (emmausmachelen@op-weg.be) of via deze website (contactinfo).

Als de inschrijving administratief en wettelijk kan, wordt er een afspraak gemaakt voor de intake. Tijdens de intake volgt er een gesprek waarbij we proberen een eerste beeld te vormen van de jongere en de bijhorende zorgvraag.

Indien mogelijk wordt vervolgens de inschrijving administratief afgewerkt en wordt er nog praktische info doorgegeven.

De wettelijke voorwaarde om recht te hebben op een geldige inschrijving is dat de jongere vanuit het begeleidende CLB het juiste attest heeft. Voor onze school is dit een attest OV3 (opleidingsvorm 3) type basisaanbod, type 3 of type 9.