Na 5de jaar kan je een ABO-jaar volgen. Je gaat wekelijks 2 naar school en 3 dagen op stage op de werkvloer met oog op een blijvende tewerkstelling.

Intussen blijf je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en loopt je wachttijd verder.

In het ABO-jaar versterken we de zelfredzaamheid van je kind door het uitvoeren van zelfstandige opdrachten (alleen of in kleine groepen) zowel binnen als buiten de school: winkelen, bankverrichtingen, opdrachten in de VDAB, ziekenfonds, …

Onze focus ligt op 100% werkzekerheid nog voor het einde van het schooljaar.

Einddoel

 • Jongeren na 1 jaar opleiding (deels op school, deels op de werkvloer) klaarstomen om op de gewone arbeidsmarkt tewerkgesteld te worden.
 • Jongeren opleiden tot zelfstandig denken en handelen.

Wie komt in aanmerking?

Leerlingen die:

 • Het getuigschrift van opleiding behaald hebben.
 • Het getuigschrift van verworven competenties behaald hebben.
 • Een attest van verworven bekwaamheden behaald hebben én door de klassenraad bekwaam worden bevonden.

Voordelen voor de ABO-leerling

 • Ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Wachttijd begint te lopen tijdens de opleiding.
 • Behoud van kinderbijslag tijdens wachttijd.
 • Extra werkervaring en kans op tewerkstelling.
 • Recht op wachtgeld na verloop van wachttijd tijdens het ABO-jaar vanaf 1 augustus.
 • Bij het voleindigen van het ABO-jaar heb  je recht op een motivatiepremie. Deze bedraagt €500 als je 800 uur stage liep en 400 uur op school aanwezig was.
 • Een extra getuigschrift bij afronding van het ABO-jaar.