Kleinschalige school + ligging school: Onze school ligt in een zeer rustige en groene omgeving en biedt plaats aan maximum 100 leerlingen, verdeeld over kleine groepjes.

Talenten: De focus ligt op de talenten van de leerlingen en niet op hun beperkingen, dit door onder andere beloningsactiviteiten.

Individuele oudercontacten: Communicatie met ouders, voogd of verantwoordelijk vinden we zeer belangrijk. Dit kan telefonisch, door een gesprek op school of een huisbezoek.

Aangepaste speeltijden: Ook tijden de speeltijden hebben we oog voor de noden van elke leerling. De leerlingen kunnen kiezen tussen rust, actie of ontspanning.

Het vak ‘echt’ leren: Tijdens de kwalificatiefasen (4de en 5de jaar) oefent de jongere enkele uren per week zijn of haar praktijkvak in een echte werkplaats buiten de schoolmuren onder begeleiding van de vakleerkracht.

Gratis busvervoer en/of mobibkaart: Onze leerlingen kunnen gebruik maken van het gratis leerlingenvervoer of het openbaar vervoer.

Onthaal nieuwe leerlingen: Nieuw in een school starten is voor elke jongere een grote stap. Een warm onthaal met individuele rondleiding en activiteiten zijn voor ons belangrijk.